Last ned gratis guide:
Den store frivillighetsguiden:
– Hvordan maksimere verdien av frivillighet i din organisasjon?

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, over halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har stor betydning for enkeltmennesker, men også for hele samfunnet. Hvordan kan du maksimere verdien av frivillighet i din organisasjon? 

I denne guiden vil du lære mer om:

  • Ulike typer frivillighet
  • Hvordan sette klare mål for frivillighetsarbeid 
  • De fem steg i "frivilligreisen" 
  • Konkrete tips til hva du må jobbe med i din organisasjon, for å bli bedre på frivillighetsarbeid

Guiden passer for deg som er ansvarlig for, eller jobber med frivillighetsarbeid. 

Frivillighetsguiden CTA sidekolonne